ICT / W11 & Apache & PHP

Responsiiviset verkkosivustot, tietokonekauppa ja -huolto sekä digitointi- ja editointipalvelut » Webbiriihi.fi

Apache ja PHP Windowsiin

PHP Apache Windows 11 Professional

Tämän sivun ohjeilla asennat Apache web-palvelinohjelmiston (v. 2.4.57) ja PHP-tulkin (v. 8.2.5) Windows 11 (10) Professional 64-bit käyttöjärjestelmään. Tässä esimerkissä on käytetty Windows 11:tä sekä Apachen ja PHP:n 64-bittisiä versioita.

Alkutoimet

Kopioi Apache Loungen VS17 binääri zip-paketti osoitteesta:
https://www.apachelounge.com/download/
ja kopioi PHP-tulkin VS16 binääri zip-paketti osoitteesta:
https://windows.php.net/download/

Asenna ensin "Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017, 2019 and 2022" x64-paketti. Ilman tätä Apachen asennus ei mene läpi.

Mikäli olet vain päivittämässä PHP-tulkkia ja Apachea niin pysäytä Apache2.4 palvelu, nimeä molempien asennuskansiot joksikin muuksi ja pura paketit uusiin php ja Apache24 nimisiin kansioihin.
Windowsin uudelleen käynnistämisen jälkeen voit poistaa vanhat asennuskansiot. Päivitä tässäkin tapauksessa php.ini ja httpd.conf -asetustiedostot.

Apachen ja PHP:n asennus

Aloita asennus purkamalla zip-paketit.

Pura httpd-2.4.57-win64-VS17.zip paketti esim. työpöydälle.

Siirrä paketista purkautunut Apache24 -kansio C-aseman juureen = C:\Apache24

Pura php-8.2.5-Win32-vs16-x64.zip paketti esim. työpöydälle.

Nimeä paketista purkautunut kansio uudestaan; php ja siirrä se C-aseman juureen = C:\php

Avaa Apachen asetustiedosto C:\Apache24\conf\httpd.conf tekstieditoriin, esim. Windowsin muistioon ja tee seuraavat lisäykset ja muutokset. Kirjoita rivit:

    LoadModule php_module "C:\php\php8apache2_4.dll"
    AddHandler application/x-httpd-php .php
    PHPIniDir "C:\Windows"
    

Jos tarvitset osoitteiden uudelleen ohjauksia niin poista kommentti seuraavan rivin edestä:

    LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
    

Määritä palvelimen nimi ja porttinumero.

    ServerName localhost:80
    

Täydennä riviä lisätäksesi ja/tai vaihtaaksesi oletustiedostoa.

    DirectoryIndex index.php index.html index.htm
    

Avaa Komentokehote Järjestelmänvalvojana. Siirry Apachen bin kansioon komennolla cd C:\Apache24\bin ja paina Enter.

Asenna Apachen palvelu kirjoittamalla httpd -k install ja paina Enter.

Palomuuri saattaa pyytää lupaa palvelun käyttöön ottoon. Salli sovelluksen suoritus kotiverkossa (alla ruutukaappaus Windows Defenderin palomuurin suojausvaroituksesta).

TÄRKEÄ ASIA!

Avaa C:\php -kansiossa oleva php.ini-production tiedosto tekstieditoriin, esim. Windowsin Muistioon (Notepad) ja tallenna se nimellä php.ini C:\Windows kansioon.
Ennen kuin jatkat tästä tee tarvittavat muutokset php.ini-tiedostoon.

Windows asetus

Avaa Aloitus/Asetukset
 • Valitse Järjestelmä
 • Valitse oikealta alinna Tietoja
 • Valitse oikealta keskeltä Järjestelmän lisäasetukset

 • Napsauta avautuneen ikkunan alalaidasta nappia Ympäristömuuttujat
 • Ikkunan alemmassa lokerossa on Järjestelmämuuttujat
 • Valitse Path ja paina Muokkaa... -nappia

Napsauta avautuvan ikkunan Uusi -nappia ja kirjoita Apachen polku ;C:\Apache24\bin ja paina Enter. Toista sama PHP:n osalta ja paina OK -nappia.

Järjestelmän testaus

Käynnistetään Apache Monitori ja tehdään siitä pikakuvake Windowsin Käynnistys -kansioon.
Siirry Apachen kansioon C:\Apache24\bin, tuplaklikkaa ApacheMonitor.exe tiedostoa. Luo ohjelmasta pikakuvake ja kopioi se Työpöydälle tai Käynnistä-valikon Käynnistys (C:\Users\KÄYTTÄJÄ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup) -kansioon.

Jos Apache Monitori käynnistyi niin sen kuvake Apache-ikoni näkyy Tehtäväpalkin Ilmaisinalueella.
Kuvakkeen avulla voit käynnistää, pysäyttää ja uudelleen käynnistää Apachen palvelun.

Käynnistä selain, kirjoita sen osoiteriville localhost ja paina Enter näppäintä.

Jos saat eteesi ylläolevan kaltaisen web-sivun niin Apachen asennus on onnistunut!

Jos haluat tiedostolistauksen käyttöön niin nimeä www-rootissa index.html tiedosto joksikin muuksi tai poista se.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Uudelleen käynnistyksen jälkeen avaa Komentokehote, siirry mallin mukaan php:n asennuskansioon ja tarkasta asennuksen onnistuminen komennolla php -v ja paina Enter. Tietokoneen pitäisi nyt näyttää kutakuinkin tällainen ilmoitus. Mitään herjaa ei saisi tulla jos Windows asetus on tehty tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Kokeile PHP:n toimivuus avaamalla tekstieditori, esim. Windowsin Muistio ja kirjoita siihen rivi; <?php phpinfo(); ?> ja tallenna tiedosto www-rootiin (C:\Apache24\htdocs) esim. nimellä phpinfo.php
Avaa tiedosto selaimeen jolloin siinä pitäisi näkyä seuraavan kuvan kaltainen sivu.

phpinfo

Olet asentanut Apachen ja PHP:n onnistuneesti!

Tämän palvelimen PHP-info

Eräs ohjevideo osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=3EAj9tsXLFU (kesto 12:47 min.)